‘พรินซิเพิล’ โชว์ผลงาน ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ’

444

บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) คว้ารางวัลประเภท “Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (ปี 2560 – 2563) โชว์ผลงานผลักดันขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านบาท นับจากจัดตั้งในไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน พร้อมวางเป้าหมายเพิ่มขนาดกองทุนอีก 20% ในปีนี้ ชูจุดเด่นนโยบายการลงทุนที่หลากหลายแก่สมาชิกและความเชี่ยวชาญด้านการออมเพื่อวัยเกษียณ 

ปาจรีย์ บุณยัษฐิติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน บลจ.รินซิเพิล ได้รับการตอบรับที่ดีจากบริษัทนายจ้างเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีขนาดกองทุนเกือบ 10,000 ล้านบาท มีจำนวนนายจ้างรวม 285 บริษัท รวมถึงสมาชิกทั้งหมด 31,977 ราย โดยแผนการลงทุนแบบ Target Date ถูกออกแบบมาเื่อตอบโจทย์สมาชิกที่มีปีเกษียณแตกต่างกัน ตั้งแต่สมาชิกที่เริ่มทำงานจนถึงวัยใกล้เกษียณ สมาชิกเลือกแผนการลงทุนตามปีที่ตนเองจะเกษียณอายุ จากนั้น ผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่คัดเลือกสินทรัย์ประเภทต่างๆ (asset class selection)  ร้อมจัดอร์ตในระยะยาว (Strategic Asset Allocation) วางกลยุทธ์ในการปรับอร์ตในระยะสั้นตามภาวะตลาด (Tactical Asset Allocation) และ ปรับสมดุลให้กับอร์ตการลงทุนของสมาชิก ด้วยการทำ rebalancing และดูแลปรับอร์ตให้กับสมาชิกให้เหมาะสมกับวัยที่เิ่มขึ้นและการยอมรับความเสี่ยงที่ลดลงของสมาชิกตลอดทางจนสมาชิกเกษียณอายุ  นอกจากนี้ เรายังมีแผนการลงทุนสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว แต่ไว้วางใจฝากเงินให้ดูแลเงินต่อให้ โดยจัดอร์ตให้เหมาะสมกับสมาชิกที่เกษียณอายุแล้วด้วย สร้างความึงอใจให้กับกรรมการกองทุนและสมาชิกเป็นอย่างมาก 

ขณะเดียวกัน บลจ.รินซิเพิล ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุน โดยได้รับคัดเลือกรับรางวัลชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า หมื่นล้านบาท จากโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีดีเด่น ปีติดต่อกัน (ปี 2560-2562) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี 2563 (ประกาศผลปี 2564) ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชี

ทั้งนี้ บลจ. รินซิเพิล ถือเป็นบริษัทจัดการแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีที่มีนโยบายสมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Fund) โดยมี Track record ในการดำเนินมากกว่า 5 ปี มีจุดเด่นในเรื่องนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้สมาชิกเลือก แบ่งเป็น Target Date 6 นโยบาย สำหรับสมาชิก 6 กลุ่ม ตามช่วงอายุและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมตั้งแต่วัยเริ่มต้นทำงานจนถึงวัยเกษียณ โดยมีผู้จัดการกองทุนเลือกผสมสัดส่วนการลงทุน ทำหน้าที่ปรับอร์ตให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุนไทย ตราสารทุนต่างประเทศ อสังหาริมทรัย์และทองคำ

“สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนตามปีเกษียณของตนเองเียงครั้งแรกครั้งเดียว ไม่ต้องสับเปลี่ยนแผนการลงทุนเอง จากนั้นจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลปรับสัดส่วนการลงทุนให้อัตโนมัติ และเมื่อสมาชิกเกษียณอายุแล้วยังมีแผนการลงทุนแบบ Target Date Post Retirement ื่อรองรับอีกด้วย นอกจากนี้ สมาชิกที่มีความชำนาญด้านการจัดสัดส่วนการลงทุน ยังมีแผน Target Risk อีก 8 นโยบาย ให้สามารถเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง” นางปาจรีย์กล่าว 

ทั้งนี้ บลจ. รินซิเพิล จำกัด เป็นหนึ่งในเครือ รินซิเพิล กลุ่มบริการทางการเงินระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออมเื่อการเกษียณมากกว่า 140 ปี ได้รับรางวัลด้านการลงทุนมากมายจาก Morningstar Award, Money & Banking Magazine Award ติดต่อกันหลายปี และยังได้รับรางวัลด้านการบริการจาก Fund Selector Asia Awards ปี 2021

ขณะเดียวกันยังมีบริการด้านอื่นๆ เื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชี รินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว อาทิ บริการ Provident Fund Analytical Report ให้แก่บริษัทนายจ้างเื่อสำรวจสุขภาการเงินภารวมทั้งองค์กร บริการ Plan WISE Retire WELL เครื่องมือเื่อช่วยให้สมาชิกวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมผ่านเว็บไซต์และ Principal Provident Fund Application นอกจากนี้ยังมีบริการประชาสัมนธ์ให้ความรู้เรื่องการออมเื่อเกษียณและการลงทุนอย่างใกล้ชิดแก่กรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีในรูปแบบ online และ onsite