คณะบัญชี จุฬาฯ จัดเสวนาธุรกิจ Chula Masterverse 2022 แนะแนวคิดและกลยุทธ์ สู่โลกธุรกิจยุค metaverse

760

เพื่อให้ก้าวล้ำโลกธุรกิจใบใหม่ที่หมุนอย่างรวดเร็วในยุค metaverse คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดเสวนาออนไลน์ Chula Masterverse 2022 โดยรวบรวมปรมาจารย์ระดับ Master จากหลากหลายศาสตร์สาขา ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมด้วยกูรูในแวดวงธุรกิจ ร่วมเปิดมุมมองชี้แนะครบทุกมิติในการดำเนินธุรกิจ ที่กำลังถูก Disrupt อย่างหนักจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสุดพลิกผันจากโรคระบาด COVID-19  ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 –  17.00 .  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี    https://forms.gle/Z7mj7BJJ1BDAFeaY9  หรือชมไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กของคณะฯ CBSChula และ Bugaboo.TV ออนไลน์ของทีวีช่องเจ็ด

รศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า “คณะบัญชี จุฬาฯ ไม่เพียงเป็นสถาบันการศึกษาที่สอนการบริหารธุรกิจ แต่ยังเป็นองค์รวมความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อนำพาสังคมไปสู่โลกใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ให้มีความรู้และมีแนวทางการปรับตัวรับมือกับโควิดและ ดิจิทัล ดิสรัปชัน ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จากโลกธุรกิจออฟไลน์ สู่ออนไลน์ และวันนี้กับยุค metaverse

ภาคธุรกิจในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทัน  สู่โลกธุรกิจในยุคหน้า ที่ต้องการกลยุทธ์ใหม่ เพื่อให้สามารถฝ่าฟัน ต่อสู้เศรษฐกิจ และคู่แข่งขัน เพราะทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคที่ต้องก้าวตามโลก  ก้าวทันโลก แต่เราต้องก้าวล้ำนำโลก เราจึงกำลังจะสร้าง Masters in the universe เพื่อการอยู่รอด มาร่วมเรียนรู้หาแนวทาง สร้างแรงบันดาลใจไปพร้อม ๆ กับ เหล่าปรมาจารย์ กูรู กว่า 20 ท่าน ที่เป็น masters ในแต่ละศาสตร์สาขา ซี่งจะมาร่วมเปิดมุมมองธุรกิจในทุกมิติทั้งการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี เทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ การตลาดพลิกแพลง พาธุรกิจรอด, บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีแห่งอนาคต, อนาคตที่ยั่งยืนด้วยการเงินแบบกรีน, ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วยรายงานทางการเงินของธุรกิจจากหลากหลายมุมมอง  และเติบโตในโลกธุรกิจยุคใหม่ด้วยกระบวนการจัดการองค์กรแห่งอนาคต เป็นต้น ซี่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหนึ่งในหนทางที่นักธุรกิจจะนำพาองค์กรสู่ยุค metaverseอย่างผู้มีชัย”

ภายในงาน Chula Masterverse 2022ได้รวมปรมาจารย์ระดับมาสเตอร์จากหลากหลายศาสตร์สาขา ทั้งจากในและต่างประเทศ มาร่วมพูดคุยให้แนวทางในโลกธุรกิจใหม่ อาทิ ด. อาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา รองเลขาธิการสหประชาชาติ และเลขาธิการบริหาร คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (UN ESCAP), Prof. Dr. Matthew C. Stephenson จาก Harvard University, USA, Prof. Dr. Malte Brettel จาก RWTH Aachen University, Germany

พร้อมทั้ง masters ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายอาชีพในแวดวงธุรกิจ อาทิ  รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย, ธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส, จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ซีอีโอ แห่ง Bitkub และคณาจารย์ของคณะฯ ระดับปรมาจารย์ในแต่ละศาสตร์สาขา มาร่วมแชร์ เพื่อให้ธุรกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุค metaverse