โตเกียวมารีนประกันชีวิต คิกออฟฉลองชัยแจกยิ่งใหญ่รับปีเสือ 2022

529

ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน คิกออฟเปิดศักราชปีเสือ 2022 มุ่งสู่เป้าหมาย 7,600 ล้านบาท (FYP 1,800 ล้านบาท RYP 5,800 ล้านบาท) โดยมี มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ CEO กล่าวเปิดงานออนไลน์มาจากประเทศญี่ปุ่น จากนั้นฉลองชัยจับรางวัลแจกยิ่งใหญ่ รถยนต์ 2 คัน, iPad, และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความสำเร็จในปีที่ผ่านมาที่ช่องทางการขายผ่านตัวแทน สามารถสร้างสถิติใหม่ ทั้งเบี้ยประกัน และจำนวนตัวแทน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด และได้รับเกียรติร่วมฟันธง “ราศีไหนดัง ราศีไหนปัง” จาก อ.ลักษณ์ ราชสีห์

สำหรับกลยุทธ์ในปีนี้บริษัทจะกลับมารณรงค์ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมุ่งมั่นให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการเกษียณอายุ ผ่านแบบประกันหลากหลายที่โตเกียวมารีนประกันชีวิตมีความชำนาญ ซึ่งมีองค์ประกอบความสำเร็จ 4P ด้วยกัน คือ People คนที่มีทักษะความรู้และความมุ่งมั่น,Product ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์, Process กระบวนการทำงานที่ง่าย, Platform ที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการ