ยูโอบี จับมือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ South East Asia Center พัฒนาศักยภาพพนักงานสาขา

521
ปิยพร รัตน์ประสาทพร

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการฝึกอบรมและพัฒนาความเป็นเลิศสู่การเป็นผู้นำ (LEAD) ที่จะช่วยเพิ่มทักษะความเป็นเลิศให้กับพนักงานสาขาของธนาคารในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำ โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIC) และผู้นำด้านหลักสูตรผู้บริหารในอาเซียน (SEAC) เพื่อให้พนักงานสาขาที่มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพที่จะเติบโตในสายอาชีพ เข้าอบรมหลักสูตรเข้มข้นด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบข้อบังคับธนาคาร

โครงการ LEAD เป็นโครงการหนึ่งปีที่เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนการคิดเชิงวิพากษ์และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ พร้อมเพิ่มทักษะการจัดการบุคลากรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อจบหลักสูตรนี้ พนักงานจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้นำด้านหลักสูตรผู้บริหารในอาเซียน

ปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “บทบาทของพนักงานธนาคารจะเปลี่ยนแปลงไป จากนวัตกรรมดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานในรูปแบบต่างๆ คนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำของธนาคารในอนาคตจะต้องสามารถทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกๆ แพลตฟอร์มการให้บริการ ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้พนักงานจะต้องมีกรอบความคิดที่ต่างออกไปจากเดิม มุ่งเน้นที่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความคิดในการทำงานแบบคล่องตัว หรือ Agile เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ยูโอบี เราต้องการเตรียมพร้อมพนักงานของเราในการก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และโปรแกรม LEAD จะช่วยให้พนักงานสาขาของเราเพิ่มขีดความสามารถในการก้าวไปสู่บทบาทความเป็นผู้นำในอนาคต”

รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “MUIC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนแผนงานการยกระดับศักยภาพของพนักงานของยูโอบี  เพื่อให้พนักงานเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ และติดอาวุธด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ในยุคดิจิทัลที่อุตสาหกรรมการธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โปรแกรม LEAD นี้จึงตอบโจทย์เพราะพนักงานจะได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปัญหาด้วย”

ผู้เข้าร่วมโครงการ LEAD ทั้ง 31 คนในปีนี้ เป็นพนักงานสาขาในระดับตำแหน่งที่หลากหลาย ทักษะที่พนักงานได้รับจากโครงการนี้จะช่วยเสริมรากฐานความรู้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเงินและการธนาคาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิคอื่นๆ ทำให้พวกเขามีศักยภาพสูงสุดขึ้นเมื่อก้าวเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้นำ

ด้าน กุลธิดา ปรีชาธรรมรัช ผู้จัดการสาขาที่มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารยูโอบี 16 ปี และหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ LEAD กล่าวว่า “ดิฉันสามารถเห็นโอกาสในการเติบโตในสายงานได้จากแผนการพัฒนาศักยภาพจากโครงการนี้ ดิฉันรู้สึกขอบคุณธนาคารที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งนอกจากทักษะเฉพาะทางของการเป็นผู้จัดการสาขาแล้ว  ดิฉันยังได้พัฒนาความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการทำงานสายการเงินให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาคุณสมบัติความเป็นผู้นำซึ่งจะช่วยให้ดิฉันมีความพร้อมสำหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นที่ยูโอบี”