ทียู จับมือ เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน สร้างห้องเย็นแห่งใหม่ในสมุทรสาคร

568

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ โดยมีบริษัทในเครือ ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียน บริษัทในนาม บริษัท แปซิฟิค ทียูเอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท โดย แปซิฟิค ห้องเย็น และไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรมจะถือหุ้นร้อยละ 50

บริษัทร่วมทุนใหม่นี้จะดำเนินการก่อสร้างคลังสินค้าห้องเย็นในจังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่ใกล้เคียงเขตโรงงานของไทยยูเนี่ยนเพื่อรองรับการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

“การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท  โดยบริษัทร่วมทุนใหม่นี้จะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บวัตถุดิบ และมีโมเดลธุรกิจที่สามารถบริหารคลังสินค้าห้องเย็นเพื่อประโยชน์สูงสุดได้อีกด้วย บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็นมีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น ไทยยูเนี่ยนมีความยินดีที่ได้ร่วมลงทุนในครั้งนี้และเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดธุรกิจนี้ร่วมกันได้ต่อไปในอนาคต”

บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จะเป็นผู้บริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็นแห่งใหม่นี้ที่มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565