CPW มอบเงินสนับสนุนแคมเปญ “Nomad BeTogether Project” ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

553

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) (CPW) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ชั้นนำทันสมัย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากแคมเปญ Nomad BeTogether Project” สมทบทุนเข้ามูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ มูลินิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนในการรับมอบ มูลค่ารวม 130,000 บาท เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีขึ้น ณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เมื่อเร็วๆ นี้