ไทยประกันชีวิตเปิดตัวประกันสุขภาพ Health Fit 3 แบบ

542
สวัสดิ์ นฤวรวงศ์

ไทยประกันชีวิตสร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทย เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fitได้แก่ “Health Fit 99”, “Health Fit 99 Refund Plus” และ “Health Fit VIP Deduct” ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี พร้อมบริการสุขภาพครบรอบด้าน ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

สวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิต (Thai Life Insurance : TLI) ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็น “ทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน” บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในรูปแบบเฉพาะบุคคล ประกอบกับปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย หรือจากโรคอุบัติใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาเพิ่มสูงขึ้นตาม

ดังนั้นเพื่อเป็นทางเลือกในการวางแผนสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรไทยที่มีอายุยืนขึ้น ไทยประกันชีวิตจึงได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ 3 แบบ ที่คุ้มครองทุกพื้นที่ทั่วโลก และคุ้มครองช่วงอายุที่ครอบคลุม ประกอบด้วย สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit 99 ประกันสุขภาพจ่ายผลประโยชน์ตามรายการรักษา ด้วยเบี้ยประกันภัยสุดคุ้ม โดยให้ความคุ้มครองกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 7 แผน สำหรับผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000 – 5,000 บาท (สูงสุด 150 วัน) มีค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล  และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ค่าบริการรถพยาบาล ค่ารักษาด้วยสเต็มเซลล์ เป็นต้น โดยรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 ปี – 80 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit 99 Refund Plus เพิ่มความคุ้มค่าและคุ้มครองครอบคลุม ครบจบในแผนเดียว ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือก 7 แผน สำหรับผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,700 – 5,500 บาทเช่นเดียวกัน รวมถึงมีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่ายต่อรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 3,000 – 8,000 บาท ตามแผนความคุ้มครองที่เลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองค่ารักษาด้วยสเต็มเซลล์ มีวงเงินค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัดแบบเหมาจ่ายต่อรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 25,000 – 80,000 บาท ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก พิเศษสุดกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในรอบปีกรมธรรม์ มีเงินคืนให้อีกด้วย โดยรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 80 ปี และคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี

และเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่เดิม หรือผู้ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานในการเข้ารับการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้น บริษัทฯ ยังได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit VIP Deduct ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งกรณีการบาดเจ็บหรือการป่วยแบบเหมาจ่าย โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือก 2 แผน คือ แผน 250,000 บาท และแผน 500,000 บาทมีวงเงินเหมาจ่ายต่อรอบปีกรมธรรม์สูงสุด 1 ล้านบาท ให้ผลประโยชน์ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 250,00 – 500,000 บาท สำหรับผลประโยชน์ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 4,000 บาท (สูงสุด 150 วัน) มีค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล  และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เป็นต้น โดยมีความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยให้การชำระเบี้ยประกันภัยถูกลง ไม่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มีอยู่เดิม โดยรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 ปี – 80 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี

“ประกันสุขภาพทั้ง 3 แบบมีแผนความคุ้มครองให้เลือกที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยแต่ละบุคคล เบี้ยประกันสุขภาพยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมอบบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions ครบรอบด้าน ทุกคำตอบบริการสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์ พร้อมเชื่อมต่อทุกโมเมนต์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยามเจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลหรือที่ปรึกษา และกรณีฉุกเฉิน ด้วยหลากหลายบริการด้านสุขภาพ อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรี ไทยประกันชีวิต MSO บริการให้คำปรึกษาความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก หรือไทยประกันชีวิต International Claims Solutions บริการสินไหมในต่างประเทศ เป็นต้น” สวัสดิ์กล่าว

สำหรับผู้สนใจข้อมูลแบบประกันสุขภาพที่คุ้มค่าและให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก สามารถติดต่อตัวแทนฯ Life Partner ทั่วประเทศ หรือโทร. 1124