TFG รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ปี 64

262

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (ที่ จากขวา) องคมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัล  ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 19 และมี สนั่น อังอุบลกุล (ที่ จากขวา) ประธานกรรมการหอการค้าไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยได้มอบรางวัลให้แก่ ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้ และถือเป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจ โดยใช้หลักจรรยาบรรณ ให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย