“ไทยประกันชีวิต จัด Basic Running Workshop” แนะเทคนิคการวิ่งเฉพาะบุคคล

367

ไทยประกันชีวิตต่อยอดกิจกรรม “ไทยประกันชีวิต Life Fit 4 You 2021” จับมือเพจ ThaiRun จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Exclusive Basic Running Workshop with Coach Honda แนะเทคนิคการวิ่งแบบเฉพาะบุคคล

ปัจจุบันการออกกำลังกาย เป็นเทรนด์ที่คนไทยส่วนใหญ่ตื่นตัวและให้ความสำคัญ เราจะพบเห็นคนส่วนใหญ่เริ่มจัดสรรเวลาสำหรับออกกำลังกายให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ขณะที่หลายคนหันมาออกกำลังกายที่คำนึงถึงผลลัพท์ของการมีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างถูกวิธีให้กับคนไทย และสอดรับกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีสุข  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงร่วมมือกับเพจ ThaiRun จัดกิจกรรม  “ไทยประกันชีวิต Life Fit 4 You 2021 ในรูปแบบ Virtual Activities 4 ซีรีส์ ตลอดปี 2564 ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ Virtual Run ที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ขณะเดียวกันยังนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสมทบทุนโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดโอกาสในการรักษา ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 ซีรีส์ มีผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมรวมกว่า 5,000 คน

นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิตยังให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศน์ด้านสุขภาพที่ดี หรือ Eco-Health System จึงได้ร่วมกับเพจ ThaiRun ขยายจากการจัดอีเวนท์ สู่การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิ่ง “Life Fit 4 You : Basic Running Workshop with Coach Honda” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมไทยประกันชีวิต Life Fit 4 You 2021 และลูกค้าโครงการไทยประกันชีวิต Life Fit ที่มีความสนใจฝึกทดสอบและพัฒนาทักษะการวิ่ง สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดรับสมัคร 2 รอบ รอบละ 50 คน

กิจกรรม Life Fit 4 You : Basic Running Workshop with Coach Honda เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามเสริมสร้างทักษะการวิ่งระดับเบื้องต้น โดยมีคุณพีรกร จันทราภรณ์  หรือโค้ช Honda ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย มาอบรมทักษะการวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย พร้อมแชร์เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งด้วยการออกแบบโปรแกรมวิ่งเฉพาะบุคคล ผู้เข้าร่วม Workshop ได้ร่วมทดสอบวิ่ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิ่งกับโค้ช เป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการวิ่ง สร้างแรงบันดาลใจในการวิ่งและการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังได้รับของที่ระลึกจากไทยประกันชีวิตติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย