เฮเฟเล่ สานต่อโครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม” ปีที่ 10

438

เฮเฟเล่ ลุยสานโครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปีที่ 10” สังคมดี ชีวิตมีสุข ต่อเนื่อง ลงมือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนบ้านโสกรัง  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน หวังสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้ออำนวยต่อการศึกษา สร้างนักเรียนที่ดีสู่ผู้ใหญ่ที่ยอดเยี่ยมในอนาคต พร้อมสร้างพลังบวกให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีคุณภาพ

มาริวิค เฮลสเติร์น ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ อาคารเรียน และห้องน้ำที่ปรับปรุงแล้ว พร้อมมอบทุนการศึกษา แก่เด็กๆ ด้วยตนเอง โดยภายในงานได้กล่าวว่า ในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางเหตุการณ์โควิด-19 นอกเหนือจากการยื่นมือเข้าหาผู้ได้รับผลกระทบแล้ว อีกหัวข้อหนึ่งที่แบรนด์ควรคำนึงถึงคือ ความต่อเนื่องในการลงมือทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความยึดมั่นที่เฮเฟเล่แสดงให้ลูกค้าเห็นมาตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ที่ทำธุรกิจในประเทศไทยและ 100 ปีในโลก เฮเฟเล่ยังได้ดำเนินโครงการ

“เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  โดยมีจุดประสงค์หลักในการช่วยเหลือและดูแลโรงเรียนในชนบท ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถสร้างผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต พร้อมสร้างพลังบวกให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันกับสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่คุ้นเคยอีกด้วย

โครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปีที่ 10” สังคมดี ชีวิตมีสุข จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านโสกรัง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมในส่วนของอาคารเรียน, ห้องน้ำ, อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ และทาสีอาคารโรงเรียนบ้านโสกรังโดยรอบ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม –01 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยทีมเฮเฟเล่ ได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำ 2 หลัง , อ่างล้างมือเด็ก 1 หลัง และทาสีอาคารเรียน โดยใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์, สุขภัณฑ์, อุปกรณ์ในห้องน้ำ และเครื่องมือช่างชนิดต่างๆ จากเฮเฟเล่ ในการปรับปรุง ตามสโลแกนที่ว่า เฮเฟเล่ อุปกรณ์ครบ จบทุกเรื่องงานอาคาร หรือ Complete Building Solutions