สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเดินหน้ายกระดับและพัฒนาธุรกิจผ่านหลักสูตร Home Builder Expert 2021

366

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมเป็นเวทีกลาง สนับสนุนการประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านทั้งในทางปฏิบัติและวิชาการ ล่าสุดดึงกูรูอัพเดทความรู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ ผ่านหลักสูตร Home Builder Expert 2021 เพื่อยกระดับและพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้านรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 แบบจัดเต็มตลอด 4 วัน ภายใต้หัวข้อ “ปลดล็อคธุรกิจรับสร้างบ้าน เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ”

 วรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านพร้อมที่จะเป็นเวทีกลางในการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจรับสร้างบ้าน ทั้งในทางปฏิบัติและทางวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า การบริการให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้ดำเนินการในหลากหลายช่องทาง ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 1920 และ 2627 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาได้จัดอบรมผ่านหลักสูตร  Home Builder Expert 2021 หลักสูตร 4 วันภายใต้หัวข้อ “ปลดล็อคธุรกิจรับสร้างบ้านเตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ” โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ที่ได้จัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อยกระดับและพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้านให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ในครั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรทุกท่านได้รับข้อมูล และความรู้ดี ๆ จากผู้รู้และเชี่ยวชาญชั้นนำในวงการธุรกิจรับสร้างบ้านมาเปิดเคล็ดลับแบบลงลึกพร้อมแชร์ประสบการณ์โดยตรงทั้งด้านการตลาด และการขาย, ด้านการเงินและภาษี รวมถึงมาตรฐานที่คนสร้างบ้านต้องรู้ เป็นต้น ซึ่งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมกันสร้างและพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้านยุคใหม่ไปด้วยกัน นำโดย นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล   CoFounder / Director of Planning & Idea CEO BrandBaker ในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน” ขณะที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ นายโกศล โควิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัดและกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มาร่วมเปิดประสบการณ์ “การตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านยุคใหม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยน” ด้าน ดร.วิทยา จารุพงศ์โสภณ CoFounder and Director of Planning and Ideas at BrandBaker มาถ่ายทอดความรู้ภายใต้หัวข้อ “Branding&Price Strategy

พร้อมกันนี้ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด และกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน “สุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ” มาร่วมแบ่งปันความคิดความเห็นที่ประโยชน์ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้าน การทำธุรกิจต้องห้ามหยุดการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการพัฒนาตลอด ก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองให้ได้ และต้องปรับตัวให้เร็วถึงจะรอด นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ไปศึกษาดูงานยังสถานที่ก่อสร้างจริงกับบ้านหรูระดับ 100 ล้าน จาก บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด แบบสุด Exclusive 

ส่วน มานพ สีเหลือง ผู้บริหารโรงเรียนเยลโล่การบัญชี / Founder Yellow Accounting School และ กนกไรวินท์ บุรินทร์นันน์ ผู้บริหารบริษัท เยลโล่ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด (สำนักงานบัญชี) และเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) / Founder at Yellow Accounting Co.,Ltd  and Tax Auditor” ที่บรรยายในหัวข้อ “Tax Story ภาษีธุรกิจรับสร้างบ้าน” ขณะเดียวกันนายกฤตนัน วิโรจน์สายลี Founder Sales101 & Founder Sales University มาร่วมแชร์เทคนิคการขายงานลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในหัวข้อ “Art of Sales ปลดล็อคเทคนิคการขายสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน” ที่เสริมความแน่นในการสร้างโอกาสปิดการขายเพื่องานรับสร้างบ้าน จากประสบการณ์จริง จากนายธีร์ บุญวาสนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด และอุปนายกฝ่ายวิชาการและรองเลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและ นางสาวรัชดาภรณ์ วิญญะสา กรรมการบริหารสายงานการตลาดและขาย กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์

โอฬาร จันทร์ภู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ โฮม จำกัด และเลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน บรรยายในหัวข้อ “The Standard มาตรฐานที่คนสร้างบ้านต้องรู้” เพื่อเป็นการตอกย้ำมาตรฐานระบบงานรับสร้างบ้านที่ดี ช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 6 ข้อคือ

    1. งานก่อสร้างมีคุณภาพ

    2. ประหยัดเวลาก่อสร้าง

    3. ลดต้นทุนก่อสร้าง ลดค่าดำเนินการก่อสร้าง

    4. ลดข้อพิพาทที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง

    5. เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

    6. ส่งมอบบ้านได้ง่ายขึ้น

 นอกจากนี้ พงศ์วัฒน์ กฤษณามระ CPO of BUILK ONE GROUP ที่มาบรรยายในหัวข้อ “Construction Innovation” ก่อนจะปิดท้ายด้วย 3 ผู้บริหารที่คร่ำหวอดในวงการรับสร้างบ้าน ประกอบด้วย ปราโมทย์ ธีรกุล ประธานกรรมการบริหาร โฟร์พัฒนากรุ๊ป และอดีตนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน, ศักดา โควิสุทธ์ ประธานบริหาร บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด และอดีตนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และ สุธี เกตุศิริ กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ และกรรมการที่ปรึกษาพิเศษสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน บอกเล่าถึงประสบการณ์จริงถึงวิธีการเอาตัวรอดจากเศรษฐกิจในยุคโควิด –19 

ทั้งนี้ ผู้บริโภคและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามผ่านเว็บไซต์ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน www.hbath.org ที่เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางให้กับผู้ที่สนใจปลูกสร้างบ้านได้เข้ามาหาข้อมูล และเข้าถึงแบบบ้านต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้บริโภค