กรมเจ้าท่า ส่งมอบพื้นที่ชายหาดจอมเทียน 800 เมตร ให้กับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

505

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เผย ได้ทำการส่งมอบพื้นที่ชายหาดจอมเทียนที่เสริมทรายแล้ว ความยาว 800 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 51 เมตร ให้กับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมเตรียมการเดินหน้าเสริมทรายชายหาดที่เหลือ ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ความยาว 2.5 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ย 50 เมตร เป็นระยะต่อไป

สมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่ากรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ และดูแลรักษาร่องน้ำและชายหาดของประเทศ ได้ส่งมอบพื้นที่ชายหาดจอมเทียนอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่เสริมทรายในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียนคืนให้กับเทศบาลแล้ว หลังจากได้มีการจัดทำโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว โดยกรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินงบประมาณจำนวน 586,047,000 บาท ทำการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน โดยใช้แหล่งทรายบริเวณทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดจอมเทียนออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร มาถมหน้าชายหาด เพื่อฟื้นฟูบูรณะชายหาด ให้มีขนาดหน้าหาดทรายกว้างเฉลี่ย 51 เมตร สำหรับทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ มีการก่อสร้างแหล่งสำรองทราย ระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาด ระบบท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำเดิม ตลอดจนบันไดคอนกรีตสำหรับขึ้นลงชายหาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจริมชายหาดจอมเทียน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาชายหาดที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพชายฝั่งให้น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

“ กรมเจ้าท่า ได้ให้ความสำคัญกับชายหาดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เพื่อทำการดูแลรักษา ฟื้นฟู ให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไป ซึ่งจะมีการเข้าไปศึกษา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ ในกรณีของชายหาดจอมเทียน กรมเจ้าท่า เลือกใช้วิธีการถมทรายเสริมชายหาด เช่นเดียวกับชายหาดพัทยา เนื่องจากผลการวิจัยศึกษาชี้ชัดว่า วิธีการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และใช้งบประมาณได้คุ้มค่าที่สุด กรมเจ้าท่า คาดหวังว่าชายหาดจอมเทียนโฉมใหม่นี้  จะมีส่วนในการกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีใหม่ให้กลับมาคึกคัก และยั่งยืนอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำให้การท่องเที่ยวสะดุดลง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศแล้ว ชายหาดจอมเทียนโฉมใหม่นี้ จะนำประโยชน์มาสู่ประชาชนในท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป โดยกรมเจ้าท่ามุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางคือกรมเจ้าท่าในการเสริมทรายฟื้นฟูชายหาด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการชายหาด การจัดระเบียบใช้ประโยชน์ชายหาด การดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย อีกทั้งเป็นหูเป็นตาคอยแจ้งเหตุปัญหาการกัดเซาะชายหาดเพื่อแจ้งกรมเจ้าท่าเข้ามาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป ” รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าว

ด้าน สมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ในฐานะเจ้าของพื้นที่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนของกรมเจ้าท่านี้ นับเป็นโครงการที่จะทำให้การท่องเที่ยวของจอมเทียนกลับมาคึกคักอีกครั้ง ด้วยขนาดของชายหาดที่กว้างถึง51 เมตร จะทำให้เกิดกิจกรรมหน้าชายหาดตามมาอีกมากมาย สามารถใช้ประโยชน์ในธุรกิจการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ต่อประชาชน และภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับมอบพื้นที่ชายหาดโฉมใหม่ ในส่วนของเทศบาล ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีค่าสำหรับชาวตำบลนาจอมเทียน และจังหวัดชลบุรีทุกคน โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 มีพื้นที่ของชายหาดที่คาบเกี่ยวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ประมาณ 1.05 กิโลเมตร ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ทำให้ทั้งสองหน่วยงาน คือ เมืองพัทยา และเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี จนการทำงานในส่วนแรกคือ เขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งใจไว้ คือ การคืนความสวยงามของชายหาดจอมเทียนให้กลับมาดังเดิม มีทรายเต็มพื้นที่หน้าชายหาด เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ สำหรับรองรับกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ อีกมากมาย ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ” สมพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน เกิดขึ้นเพราะสภาพชายหาดจอมเทียนซึ่งเป็นจุดขายสำคัญจุดหนึ่งด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดชลบุรี กำลังประสบปัญหาชายหาดมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนัก เนื่องจากถูกน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรง และหากปล่อยทิ้งไว้ อาจส่งผลให้ชายหาดบางช่วงขาดหายไปภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี ดังนั้นจึงได้มีนโยบายเร่งด่วน จัดทำโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน ในระยะที่ 1 ตั้งแต่ครัวลุงไสว ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไปจนถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ ซอยนาจอมเทียน 14 ซึ่งอยู่ในเขตเมืองพัทยา รวมระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยกรมเจ้าท่า ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชายหาดจอมเทียน ซึ่งที่ผ่านมาได้ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอข้อมูล ผลการศึกษาให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งนำข้อคิดเห็นต่างๆมาปรับปรุงรูปแบบโครงการ จนได้แนวทางและรูปแบบการการเสริมทรายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของชายหาดจอมเทียน จึงเป็นที่มาของโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนในครั้งนี้

หากประชาชนท่านใดต้องการข่าวสารโครงการ มีข้อสงสัย ปัญหา หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานในพื้นที่โครงการ ซอยนาจอมเทียน 14 โทรศัพท์ 096 115 5835 หรือติดต่อผ่านสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 และ www.jomtienbeachnourishment.com