กทปส. ประกาศเปิดรับยื่น โครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564

310

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ประกาศเปิดรับยื่นข้อเสนอ โครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่2) ภายใต้กรอบวงเงิน 43,939,310 บาท โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(1) ภายใต้ “โครงการพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสารเพื่อบูรณาการระบบสื่อสารของกระทรวงกลาโหม”

สำหรับระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯเลขที่ 888 อาคาร I tower ชั้น 6 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-554-8121 และ 02-554-8125

Email:  btfp@nbtc.go.th // Website: https://btfp.nbtc.go.th // Facebook:https://www.facebook.com/BTFPNEWS

คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ หรือทางโทรศัพท์: 025548145 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป