สภากาชาดไทยบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแก่สภากาชาดเมียนมา เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 

387

นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 40 เครื่อง แก่สภากาชาดเมียนมา โดยมี ดร.ดอว์ อมายา หม่อว เหนี่ยง รองประธานสภากาชาดเมียนมา และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าว โดยสภากาชาดเมียนมาจะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ สภากาชาดเมียนมามุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและการตอบโต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 รวมถึงการปฐมพยาบาลผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศ