การรถไฟฯ มอบรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Hua Lamphong (หัวลำโพง) Through the Lens”

920

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากการรถไฟฯ ในกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ Hua Lamphong (หัวลำโพง) Through the Lens” ซึ่งจัดขึ้นโดยการรถไฟฯ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อ “หัวลำโพง” ผ่านภาพถ่ายอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นับเป็นการต่อยอดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรม “Hua Lamphong in Your Eyes” ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564-16 มกราคม 2565 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) เพื่อบอกเล่าถึงคุณค่าและความสำคัญของสถานีหัวลำโพงที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Hua Lamphong (หัวลำโพง) Through the Lens” โดยร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม และปิดรับผลงานในวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจำนวนมากถึง 7,317 ภาพ โดยการรถไฟฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินการประกวดภาพถ่าย ประกอบด้วย 1.อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร 2.คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ 3.คุณดาว วาสิกศิริ 4.คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ 5.คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ 6.คุณอดุล ตัณฑโกศัย และ 7.นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์  โดยได้ประกาศผลการตัดสินไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.rpst.or.th มีรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายดิลก ตามใจเพื่อน ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นายรพิน เขมทอง ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรางวัลชมเชย 20 รางวัล จะได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากผู้ว่าการรถไฟฯ ประกอบด้วย
1.นายบุญชัย เวศม์มัฆวาน 2.ศิริชัย จุลสุวรรณรักษ์ 3.นายคีรีขันธ์ ไชยพร 4.น.ส.นพวรรณ ตั้งบุบผา 5.นายไพรินทร์ ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์ 6.นายสุชาติ แน่นชารี 7.นายสมโภช แตงไทย 8.นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล 9.นายคณาธิป คนเกณฑ์ 10.น.ส.ดารวี วัฒนกุล 11.นายวีระพล สิงห์น้อย 12.นายวัชรินทร์ ก๋งเอม 13.นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์ 14.นายเวชยันต์ ธราวิศิษฏ์ 15.นายแสงชัย เตชะสถาพร 16.น.ส.ภทร มีสุวรรณ 17.นายสุวรรณ ธนะศรีรังกูล 18.นายศุภชัย วีรยุทธานนท์ 19.นายศรัณยู ตรีสุคนธ์ 20.นายสาการียา ซามะ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Hua Lamphong In Your Eyes” ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมบทบันทึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าอีกหน้าหนึ่งของสถานีหัวลำโพง เป็นช่องทางการรับฟังมุมมองของประชาชนคนไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สถานีหัวลำโพง ซึ่งผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและภาพของผู้เข้าประกวดบางส่วน ได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมได้ที่บริเวณโถงกลางสถานีกรุงเทพตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2565