นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ต้อนรับ นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทยฯ คนใหม่

241

อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้การต้อนรับ นิติพงษ์ ปรัชญานิมิต นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยคนใหม่ในโอกาสที่นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ประจำปี 2564-2566 ประกอบด้วย ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ อุปนายกสมาคมฯ, รสพร อัตตวิริยะนุภาพ อุปนายกสมาคมฯ และ ดร.พีรภัทร ฝอยทอง กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ เข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการและสวัสดีปีใหม่ 2565 ณ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย