กสิกรไทยคว้าแชมป์ธนาคารและบล.ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564

279

ขัตติยา อินทรวิชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เป็นตัวแทนรับรางวัลธนาคารแห่งปี 2564 (Bank of the Year 2021) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี 2563 สามารถทำกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ด้วยการดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ส่งมอบคุณค่าที่มากกว่าผลกำไร และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ธิติ ตันติกุลานันท์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 (Best Securities Company of the Year 2021) สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทุกกลุ่ม ในงาน Money & Banking Awards 2021 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ณ อิมแพคเอกซิบิชั่นฮอลล์ เมืองทองธานี