เมกาบางนา รับรางวัลดีเด่นในโครงการ Thailand Energy Awards 2020

284

พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา รับมอบรางวัลดีเด่นในโครงการ Thailand Energy Awards 2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม นับเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จของศูนย์การค้าเมกาบางนาในการดำเนินงานตามโยบายการทำธุรกิจ คือการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าที่สร้างคุณค่าและมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเมกาบางนามีการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พลังงานในหลากหลายรูปแบบ พร้อมยังปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในศูนย์ฯ และบริเวณรอบนอก โดยตั้งใจมอบพื้นที่ปอดสีเขียวแห่งนี้ให้กับลูกค้าและชุมชน  ตามแนวคิด Your Everyday Meeting Place สร้างสรรค์ให้ทุก ๆ วันเป็นวันพิเศษของลูกค้าทุกคน โดยงานมอบรางวัลครั้งนี้มีได้รับเกียรติจาก สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา