ปูนอินทรีสนับสนุนปูนซีเมนต์ “อินทรีเพชรพลัส” 150 ตัน สร้างฝายเก็บน้ำ ณ บ้านศรีบุญเรือง เชียงราย

243

สุชาติ ชมกลิ่น (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก “อินทรีเพชรพลัส” จำนวน 150 ตัน จาก วิบูลย์ แซ่ล้อ (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฯ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี เพื่อนำไปใช้ในโครงการสมาชิกพบประชาชนกับกิจกรรมการสร้างฝายชุมชนร่วมใจประชารัฐ ณ บ้านศรีบุญเรือง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย รวมทั้งการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการสร้างฝายเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมทั้งการทำการเกษตร เพื่อต่อยอดนำรายได้กลับมาสู่ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยพิธีนี้จัดขึ้น ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ