กระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 จากฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย)

253

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานรับมอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 จากฟูจิฟิล์ม (FUJIFILM COVID-19 Ag Test) สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 5,000 ชุด มูลค่า 2,450,000  บาท จากบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมไทยภายใต้แนวคิด Never Stop เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลสำหรับใช้ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อและผู้ปฎิบัติงานของภาคอุตสาหกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทำการส่งมอบชุดตรวจให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก มร.ยูอิจิ โอบะ (ที่ 5 จากซ้าย) รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย มร.โซ มารูโอะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม