โควิด-19 กระตุ้นคนไทยห่วงสุขภาพ ผลสำรวจชี้เกือบ 9 ใน 10 คนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

889

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอย่างชัดเจน ผลการสำรวจในระดับโลกที่จัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดย แอมแวย์ โกลบอล บริษัทขายตรงระดับโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness) และเดอะ โลจิต กรุ๊ป (The Logit Group) ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลากว่า 18 เดือนที่ผ่านมา โดยคนไทยจะแสดงออกถึงความกังวลและความมุ่งมั่นในเรื่องสุขภาพมากกว่าชาติอื่น

การสำรวจดังกล่าวมาจากความเห็นของผู้เข้าร่วมการสำรวจมากกว่า 8,000 คนจาก 8 ประเทศ ซึ่งรวมถึงคนไทยจำนวน 1,025 คน โดยพบว่าผู้เข้าร่วมการสำรวจทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness) ไปในทางที่ดีขึ้น โดย 88% ของคนไทยที่เข้าร่วมการสำรวจกล่าวว่า พวกเขาพยายามดูแลสุขภาพในปัจจุบันให้ดีขึ้น และ 73% กล่าวว่าพวกเขาทำเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยังหาวิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น โดย 87% ของคนไทยที่เข้าร่วมการสำรวจกล่าวว่า พวกเขารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นประจำผู้บริโภคในกลุ่มผู้ใหญ่มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองบริโภค และผู้เข้าร่วมการสำรวจคนไทยจำนวนเกือบ 3 ใน 4 คน (คิดเป็น 73% / ค่าเฉลี่ยของโลก 66%) กล่าวว่า การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ หรือการได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์และส่วนผสมที่ใช้นั้นมาจากที่ไหน เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ คนไทยเกือบ 9 ใน 10 คน (คิดเป็น 89% / ค่าเฉลี่ยของโลก 69%) กล่าวว่า พวกเขาจะมีความเชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบริษัทนั้นๆ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย โดยกลุ่มผู้ใหญ่มักจะมองหาตราประทับรับรองที่เชื่อถือได้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (คนไทย 85% / ค่าเฉลี่ยของโลก 70%) หรือต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์มีการทดสอบเรื่องความปลอดภัยอย่างไร (คนไทย 76% / ค่าเฉลี่ยของโลก 64%)นายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากผลสำรวจระดับโลกชิ้นนี้ยืนยันถึงความต้องการเรื่องความปลอดภัย ความโปร่งใส และการตรวจสอบย้อนกลับของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคนไทยแสดงออกถึงความกังวลและความมุ่งมั่นในเรื่องสุขภาพมากกว่าชาติอื่น แอมเวย์เชื่อว่าผู้บริโภคควรได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาบริโภคมีส่วนผสมอะไรบ้าง โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์จากแอมเวย์ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทย สร้างยอดขายเกือบ 70% ของยอดขายรวมของบริษัท เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ”   สำหรับนิวทริไลท์ซึ่งเป็นแบรนด์วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายอันดับ 1 ของโลก* มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ 9 ขั้นตอน อย่างพิถีพิถัน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับฟาร์มเพาะปลูกส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ ซึ่งเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองของแอมเวย์และฟาร์มพันธมิตร รวมถึงขั้นตอนอื่นๆ ทุกขั้นตอนในวงจรการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรส่วนผสมไปจนถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการจัดทำระบบเอกสารเพื่อพิสูจน์ว่าผลผลิตทางการเกษตรแต่ละชนิดผ่านการปลูกโดยเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของแอมเวย์และข้อกำหนดด้านการเกษตรแบบยั่งยืน และยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและชุมชนโดยรอบ