‘เจนเนอราลี่’ จับมือ ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร’ ออกประกันชีวิต 90/5 โฉมใหม่ เพื่อวางแผนมรดกพ่วงความคุ้มครองโรคร้ายแรง 3 เท่า

289

‘เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต’ ร่วมกับ ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร’ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์การส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลานกับประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 90/5 โฉมใหม่ “KKPGEN Infinite Wealth 90/5 CI Care Plus” ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองโรคร้ายแรง อีกทั้งมอบความอุ่นใจยิ่งขึ้น ด้วยจุดเด่น ชำระเบี้ยระยะสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองนานถึงอายุ 90 ปี พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่มอีก 1 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมถึงความคุ้มครอง 32 โรคร้ายแรง* ตรวจเจอ จ่าย 3 เท่า และรับความคุ้มครองฟรีผลประโยชน์การยกเว้นชำระเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “เจนเนอราลี่ได้ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กับประกันชีวิตแบบตลอดชีพซึ่งมีจุดเด่นที่ความคุ้มค่าในหนึ่งกรมธรรม์ คุ้มครองยาว แต่ชำระเบี้ยในระยะสั้นเพียง 5 ปี ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตหรืออยู่ครบกำหนดสัญญาถึงอายุ 90 ปี ด้วยผลตอบแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คุ้มครองเพิ่ม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา คุ้มครองการชำระเบี้ยฟรี ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก่อนอายุ 60 ปี (WP) คุ้มครองโรคร้ายแรงสามเท่า กรณีตรวจพบ 32 โรคร้ายแรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์รับความคุ้มครอง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึงอายุ 80 ปี”

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์

ด้านนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภายใต้หลักการบริหารความมั่งคั่งของเกียรตินาคินภัทร กรมธรรม์ประกันชีวิต “KKPGEN Infinite Wealth 90/5 CI Care Plus” นี้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์สำคัญของชีวิตทั้ง Wealth Creation และ Health Protection ส่วนแรกคือความคุ้มครองชีวิตที่เป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัวในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดและสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับทายาท ส่วนที่สองคือความคุ้มครองด้านสุขภาพให้มีเงินค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งข้อดีของการทำแผนประกันนี้หากผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงแล้ว กรมธรรม์หลักจะยังคงคุ้มครองชีวิตอย่างต่อเนื่องไปตลอดสัญญา ดังนั้นลูกค้าจึงอุ่นใจและมั่นใจได้ว่าการส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานจะเป็นไปตามแผน และไม่ถูกกระทบโดยเหตุไม่คาดคิดในทุกกรณี เรียกได้ว่าเป็นแผนความคุ้มครองแบบ Total Solution ที่น่าจะตอบโจทย์วิถีชีวิตของลูกค้าในปัจจุบันที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ให้หลักประกันอย่างรอบด้าน”

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

สำหรับลูกค้าที่สนใจแผนประกันชีวิต “KKPGEN Infinite Wealth 90/5 CI Care Plus” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือโทร. 02 165 5555 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ที่ https://link.kkpfg.com/WPqUk

*32 โรคร้ายแรงจากกลุ่มโรคที่พบบ่อยและมีค่ารักษาค่อนข้างสูง อาทิ กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคไตวายเรื้อรัง รวมไปถึงการทุพพลภาพ โดยการวินิจฉัยของแพทย์และเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง