PROEN ส่งมอบโซลาร์เซลล์ ให้โรงเรียนบ้านสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

236

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) จัดกิจกรรม CSR ในโครงการส่งมอบโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์เรียนรู้สู่น้อง ให้แก่โรงเรียนบ้านสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการสร้างอนาคตของเยาวชน จึงได้นำแสงสว่างไปเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนการสอนตลอดทั้งวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น