Doctor Mek Clinic รับโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021

251

แพทย์หญิงพิชญานิน สื่อมโนธรรม ผู้ร่วมก่อตั้ง ด็อกเตอร์เมฆคลินิก (Doctor Mek Clinic) คลินิกความงามแถวหน้าของไทย (ขวา) เข้ารับโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 จาก ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว องค์มนตรี (ซ้าย) ในนามของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้

โครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2021) จัดขึ้นโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ