เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย บริจาคอุปกรณ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แก่เยาวชนที่ขาดแคลน

306

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ทำการบริจาคโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา มูลค่ารวมกว่า 278,000 บาท แก่โรงเรียนเหมืองควนกรด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

การบริจาคครั้งนี้ของเฟดเอ็กซ์ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือชุมชนให้ผ่านพ้นปีที่ยากลำบากในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เร่งให้เกิดการเติบโตทางดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั่วโลก ในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบเชิงลบต่อเด็กนักเรียนในท้องที่ห่างไกลซึ่งไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนออนไลน์ ส่งผลให้มีเด็กนักเรียนจำนวนมากขึ้นต้องออกจากระบบการศึกษาหรือต้องหยุดการศึกษาไว้

ทั้งนี้ ผลสำรวจจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เผยว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 นักเรียนได้ออกจากระบบการศึกษาไปแล้วกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นที่คาดว่า จำนวนจะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

“การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ด้อยโอกาสกว่าผู้อื่น ที่เฟดเอ็กซ์ เรามุ่งมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือและการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชนในประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น การช่วยสนับสนุนเด็กนักเรียนในสิ่งที่เขาต้องการนั้นเป็นการเติมเต็มและเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา” เทียนหลง วูน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยกล่าว

ตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาด เฟดเอ็กซ์ได้ส่งมอบความช่วยเหลือด้านการขนส่งกว่า 14,000 รายการที่มุ่งบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์กับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ชุมชนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เฟดเอ็กซ์จะยังคงร่วมงานกับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรเหล่านี้และรัฐบาลต่อไปเพื่อขนส่งวัคซีนโควิด-19และอุปกรณ์อื่นๆ แก่ชุมชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือเมื่อใดก็ตามที่มีความต้องการ