กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม 6 ปีซ้อน ประจำปี 2564

203

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 โดยมี สรัสวดี คุปตพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลเพื่อพันธมิตรธุรกิจ เป็นตัวแทน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม” ในวันงานพิการสากล ประจำปี 2564 ทั้งนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และสนับสนุนการมีงานทำของคนพิการ ตอกย้ำให้เห็นว่าบริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในปีนี้เป็นการจัดงานผ่านรูปแบบ Hybrid Event ที่ผสมผสานในระบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้มีส่วนร่วม ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของการตระหนักรู้เกี่ยวกับคนพิการและความพิการทั่วโลก เพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้าใจถึงปัญหาความพิการและการสนับสนุนศักดิ์ศรี สิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”