SGP ติดโผเข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index มีผล 20 ธ.ค.นี้

348

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ หรือ SGP  หุ้นฟอร์มเฉียบ ผลงานแกร่ง ยิ้มรับข่าวดีส่งท้ายปี หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)  ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนธันวาคม 2564 โดย SGP ผ่านการคัดเลือกดัชนี FTSE  SET Shariah Index มีผลวันที่ 20 ธันวาคมเป็นต้นไป
ด้าน ศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  “การที่สยามแก๊สฯ ผ่านเกณฑ์เข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Index Series ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีจะทำให้ SGP เป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนในระดับสากลมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย โดยตลอดการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา สยามแก๊สฯให้ความสำคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาโดยตลอด ถือว่า SGP จะเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจที่เหมาะกับผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการผลตอบแทนแบบยั่งยืน (Sustainability Investment)”