นายก ส.นายหน้าประกันภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่พบ นายก ส.ประกันวินาศภัยไทย

294

อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ จิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยคนใหม่ ในโอกาสที่ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปีบริหาร 2564-2566 ประกอบด้วย รุจิรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล เลขาธิการ นภัสนันท์ พรรณนิภา เหรัญญิก ศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์ นายทะเบียน และ ทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคม เข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการฯ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยร่วมกัน พร้อมกันนี้นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและคณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้พาเยี่ยมชมอาคารสถานที่ทำการของสมาคมประกันวินาศภัยไทยอีกด้วย ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1