CPW เปิด U-Store by copperwired มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

500

ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW ร่วมถ่ายภาพกับ รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ในโอกาส CPW เปิดร้าน U-Store by copperwired สาขาที่ 5  โดย CPW เล็งเห็นถึงความสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา โดยสาขานี้มีความพิเศษ คือ มีห้อง Training ที่เปิดให้บริการพิเศษสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต สามารถเข้าใช้บริการกันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย