เปิดร้าน “KFC Digital Lifestyle Store” พลิกโฉมธุรกิจไก่ทอดสู่ยุคดิจิทัล

669

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจอาหาร ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศสัย ตังเดชะหิรัญ (คนที่ จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด พลิกโฉมธุรกิจไก่ทอดสู่ยุคดิจิทัล เปิดร้าน “KFC Digital Lifestyle Store” มอบประสบการณ์ สั่ง จ่าย รับ แบบไร้สัมผัส ครบวงจรที่แรกในประเทศไทย โดยมี ณริสาห์ วิวัฒนกิจเจริญ และ เศกไชย ชูหมื่นไวย มาร่วมงาน ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้