วาโก้ร่วมกับชุมชนพูนสุข มอบชุดชั้นในใหม่และชุดเด็กเล็กให้แก่สตรีและเด็กยากไร้

343

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชั้นในวาโก้ แบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้หญิงไทย มุ่งมั่นศึกษา วิจัย พัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดิบ การออกแบบและ การตัดเย็บมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสวมใส่สบาย เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระ เพื่อความสวยงาม และความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุกช่วงวัย

          นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายโครงการเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนของสังคมโดยรวม ล่าสุดกับ โครงการ “Wacoal We Care” การบริจาคชุดชั้นใน และผลิตภัณฑ์ใหม่จากวาโก้ ซึ่งในครั้งนี้ร่วมกับ โครงการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่วิถีสุขภาวะปกติใหม่ หรือ ชุมชนพูนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้แก่สตรีและเด็กยากไร้ หมู่บ้านชายแดนไทย-พม่า รวม 10  หมู่บ้าน อาทิ หมู่บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี, หมู่บ้านเบอลูโค่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก, หมู่บ้านห้วยมะโหนก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก, หมู่บ้านพระพร อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และหมู่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.ตาก เป็นต้น

โดยได้มอบผลิตภัณฑ์เสื้อชั้นในวาโก้สำหรับเด็กหญิงและสตรี จำนวน 2,838 ชิ้น และชุดเด็กเล็ก 1,659 ชิ้น รวมมูลค่า 750,000 บาท รวมถึงสินค้าพรีเมี่ยมที่ประกอบไปด้วย แฟ้มใส่เอกสารสำหรับเด็ก กระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนและอื่นๆ รวมประมาณ 265 ชิ้น เพื่อมอบให้กับผู้หญิงยากไร้ จำนวน 992 คน และเด็กจำนวน  639 คน โดยมี อินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, พรทิพย์ มงคลเจริญโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และ อนันตา อินทรอักษร ผู้จัดการชุมชนพูนสุข โครงการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่วิถีสุขภาวะปกติใหม่ ร่วมมอบเสื้อชั้นในวาโก้และชุดเด็กเล็ก ณ หมู่บ้านป่าเด็งและหมู่บ้านซาแย้ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี สามารถรับชมวีดีโอโครงการ Wacoal We Care ร่วมกับชุมชนพูนสุข มอบชุดชั้นในใหม่และชุดเด็กเล็กเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้แก่สตรีและเด็กยากไร้ คลิก   https://youtu.be/PuYAXXnQULo

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นอกจากจะช่วยสร้างเศรษฐกิจที่ดีในประเทศ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพนักงานเกือบ 3,000 คนแล้ว วาโก้ยังมุ่งมั่นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านหลากหลายโครงการ รวมถึงการบริจาคชุดชั้นในใหม่และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในเครือ ให้แก่ผู้ยากไร้รวมถึงทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน