BKI คว้า 2 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี

336

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี Business+ Product of the Year Awards 2021 ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลติดต่อกัน 2 ปีซ้อน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ประกันภัย 3 โรคกวนใจ จากงานมอบรางวัลสินค้าและบริการแห่งปี 2021 จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ ลสา โสภณพนิช ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า

สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในด้านการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาให้บริการเคลมที่สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงด้านการประกันสุขภาพ ประกันภัย 3 โรคกวนใจ ที่บริษัทฯ ได้คัดสรรความคุ้มครองที่ครอบคลุมโรคในช่วงฤดูกาลซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคร้ายจากยุง (โรคไข้เลือดออก, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา, โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี, โรคชิคุนกุนยา, โรคไข้มาลาเรีย) และโรคมือเท้าปาก ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ