MAKRO พร้อมเปิดจองซื้อหุ้น PO วันที่ 4 – 9 ธ.ค.นี้ ราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น

387

เป็นหุ้นพื้นฐานแกร่งที่พร้อมให้นักลงทุนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจค้าส่ง (B2B) และค้าปลีก (B2C) เพื่อเติบโตไปด้วยกันในระดับภูมิภาค สำหรับ บมจ.สยามแม็คโคร หรือ MAKRO ที่มีกำหนดเริ่มจองซื้อหุ้น PO ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 ธันวาคมนี้ ราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น

ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร สามารถจองซื้อกับตัวแทนรับจองซื้อหุ้น ราย (1) ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และ (2) แอปพลิเคชัน SCB Easy หรือจองซื้อที่สาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นด้วยระบบคอมฯ ของ SETTRADE

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย จะจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small lot First  ด้วยระบบคอมฯ ของ SETTRADE เปิดจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น ราย (1) ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking (2) แอปพลิเคชัน SCB Easy และ (3) แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที หรือจองซื้อที่สาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ งานนี้ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนในหุ้นพื้นฐานแกร่งอย่าง MAKRO ที่มียุทธศาสตร์เติบโตต่อไปในระดับภูมิภาค สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 02-090-9191 (ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.)