ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ครบรอบวันก่อตั้งธนาคารปีที่ 77

314

ปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ขวาสุด), เดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบปีที่ 77 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2564 นี้ ธนาคารได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 6 วัด ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดยานนาวา วัดเทพศิรินทราวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดปทุมคงคา และวัดราชสิงขร เพื่อรับบาตร ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ  ถนนสีลม