แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่ พร้อมยกเครื่องทีมบริหาร เตรียมเปิดเกมรุก

305

 แอลจี อีเลคทรอนิคส์ อิงค์ (แอลจี) ได้ประกาศว่า วิลเลียม โช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท จะเข้ารับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยก่อนหน้านี้ วิลเลียม โช ซึ่งมีบทบาทเป็นนักกลยุทธ์อันดับหนึ่งของแอลจีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 มีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation Center) ของแอลจี และสร้างสรรค์โอกาสเชิงธุรกิจใหม่ ๆ ในรูปแบบของการลงทุนธุรกิจภายในองค์กร รวมถึงการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทสตาร์ทอัพในช่วงระยะเวลา 6 ปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานของบริษัทแอลจี ประจำภูมิภาคอเมริกาเหนือ

วิลเลียม โช ได้เริ่มต้นทำงานที่บริษัทโกลด์สตาร์ในปี พ.ศ. 2530 และยังได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสำนักงานต่างประเทศของแอลจี ที่ประเทศเยอรมนีเป็นเวลา 4 ปี ทำให้เขามีเส้นทางอาชีพที่น่ายกย่องด้วยบทบาทที่หลากหลาย เช่น ประธานบริษัทประจำประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดย วิลเลียม โช  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยปูซาน และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยยอนเซในกรุงโซล

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านอื่น ๆ ยังรวมถึงการแต่งตั้ง คิม บยองฮุน เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี โดยในปัจจุบัน คิม บยองฮุน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีแห่งอนาคต (Future Technology Center) และกำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริหาร พร้อมเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและตำแหน่งใหม่ในการบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเวลาเดียวกันอีกด้วย

จาง อิคฮวาน ผู้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทแอลจียาวนานกว่า 31 ปี จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากรองประธานอาวุโสเป็นรองประธานกรรมการบริหาร และจะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจโซลูชันสำหรับองค์กร หลังจากบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IT ของบริษัทให้เติบโต เพื่อผลักดันให้แอลจีเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มธุรกิจโน้ตบุ๊ค แล็ปท็อป และจอมอนิเตอร์

ในขณะที่ อึนซ็อคฮยุน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำในการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ในตำแหน่งประธานคนใหม่ ซึ่งเป็นประธานคนที่ 3 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ อึน ซ็อคฮยุน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการเติบโตของฝ่ายธุรกิจอัจฉริยะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ในภายภาคหน้า ทีมผู้บริหารชุดใหม่นี้จะเร่งการเปลี่ยนแปลงที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อพัฒนาการเติบโตด้วยการผลักดันให้แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ขึ้น และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แอลจีจะปรับปรุงศูนย์การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Management Center) เป็นหน่วยงานด้านนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า (Customer Value Innovation Office) ซึ่งจะได้รับการควบคุมดูแลโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ โดยบทบาทของหน่วยงานด้านนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า จะทำหน้าที่พิจารณาและรวบรวมความคิดเห็นและปัญหาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนขั้นตอนการวางแผน พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายนวัตกรรมด้านประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Innovation Department) ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและกลุ่มผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์จะได้รับการยกระดับเป็นหน่วยงานทางนวัตกรรมด้านประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Innovation Division)

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเติบโตและเร่งการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต ฝ่ายควบรวมและซื้อกิจการซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์จะได้รับการยกระดับเป็นหน่วยงานใหม่เพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มากขึ้น และเพื่อให้ความสำคัญกับเทรนด์แห่งอนาคตและความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ฝ่าย Life Soft Research  ของแอลจีจะได้รับการยกระดับเป็นแล็บ Life Soft Research เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในศูนย์การจัดการด้านการออกแบบ (Design Management Center) และเพื่อเร่งกระบวนการปฏิรูปธุรกิจเชิงดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของลูกค้า แอลจีจะยกระดับฝ่าย AI Big Data เป็นหน่วยงานใหม่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลคนใหม่

การแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ทั้งหมดนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และการเลื่อนตำแหน่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565