ซัมมิท แคปปิตอล คว้ารางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564

255

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธี มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 แก่นายชานนท์ คงมีสุข (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารหนี้ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยรางวัลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา และการคัดเลือกของคณะกรรมการในโครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสามารถ นำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังมีผลงานอันโดดเด่นและได้สร้างคุณประโยชน์ตอบแทนแก่องค์กร ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมเจตนารมณ์ “คุณภาพคนไทยคือคุณภาพสังคมไทย” และเป็นการร่วมกันส่งเสริมการทําความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ในรูปแบบต่างๆ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 27 ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้แนวทาง “I TRUST” ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน บริการที่เป็นเลิศ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กรและสังคมส่วนรวม ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทย พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยในอนาคต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th