กรุงศรีมอบชุดยาและเวชภัณฑ์ “เต็มใจแบ่งปัน” สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation)

254

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนชุดยาและเวชภัณฑ์ “เต็มใจแบ่งปัน” แก่สำนักงานเขตยานนาวา โดยมีนายสุนิติ บุณยมหาศาล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตยานนาวา เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงต้องยกระดับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุดยาและเวชภัณฑ์ “เต็มใจแบ่งปัน” ดังกล่าวจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกรักษาตัวอยู่บ้าน (Home Isolation) พิธีมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อเร็ว ๆ นี้