ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลดีเด่นความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ

268

ศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่, ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ กนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมลูกค้าธุรกิจ SME โดยการนำเสนอของธนาคาร จำนวน 3 ราย ร่วมรับรางวัลในงานประกาศผลรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศการบริหารจัดการธุรกิจแห่งปี Thailand Corporate Excellence Awards 2021 และ SMEs Excellence Awards 2021

โอกาสนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence Award) โดยลูกค้าธุรกิจ SME ของธนาคาร ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด รับรางวัลสูงสุดความเป็นเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี SMEs Excellence Award 2021 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading) และได้รับ Gold Awards รางวัล SMEs Excellence Awards 2021 อีก 2 ราย ได้แก่ บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ในประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) และ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ในประเภทธุรกิจการบริการ (Service) โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก