อลิอันซ์ อยุธยา เปิดตัว แผนประกันสุขภาพ วงเงินผลประโยชน์ สูงสุดถึง 120 ลบ.ต่อรอบปีกรมธรรม์

222

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์ล่าสุด เติมเต็มทุกความต้องการคุ้มครองด้านสุขภาพ ด้วย 4 แผนเหมาจ่ายตามจริง ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม ประกันสุขภาพ แผนบียอนด์แพลทินัม ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม มุ่งเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง ต้องการบริการทางการแพทย์เหนือระดับ ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งทำงานอย่างหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและหลากหลายของผู้บริโภค โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเกิดขึ้นของโรคร้ายที่ซับซ้อนมากขึ้น การได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาชีวิตและคุณภาพชีวิตไว้ได้ หากแต่การเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดย่อมตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกัน ถึงแม้จะเป็นผู้มีรายได้สูงแต่ค่ารักษาพยาบาลที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้อาจกระทบถึงฐานะทางการเงินของผู้ป่วยได้เช่นกัน อลิอันซ์ อยุธยา เข้าใจความต้องการของลูกค้าในทุกเงื่อนไขชีวิต เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มในจุดนี้ เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันมากขึ้น ได้แก่ ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม ประกันสุขภาพ แผนบียอนด์แพลทินัม ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม”

ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม และแผนบียอนด์แพลทินัม เป็นผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพระดับ  High Class ที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้วยวงเงินผลประโยชน์ 80  ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์และ 100 ล้านต่อรอบปีกรมธรรม์ตามลำดับ  เหมาะกับชาวไทย ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพมาตรฐานการรักษาระดับโลก มีเทคโนโลยีและดูแลรักษาการเจ็บป่วยด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลในประเทศไทย ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ตั้งแต่การป้องกัน การรักษา ไปจนถึงการติดตามผล อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ทันตกรรม คลอดบุตร สายตา รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. เป็นต้น สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี สำหรับแผน 80  ล้าน และอายุ 6 ถึง 70 ปี สำหรับแผน 100 ล้าน (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

สำหรับ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และแผนบียอนด์ แพลทินัม เป็นแผนประกันที่ถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมากขึ้น หลังจากเปิดตัวครั้งแรกไปตั้งแต่ปี 2561 โดยในแผนใหม่นี้ ได้ปรับวงเงินผลประโยชน์เป็น 60 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ และสูงสุดถึง 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามลำดับ และเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (OPD Follow up) เหมาะกับผู้ที่ต้องการรับบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดจากกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลชั้นนำในเครือบีดีเอ็มเอส  44 แห่ง ทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ตั้งแต่การป้องกัน การรักษา ไปจนถึงการติดตามผล อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ทันตกรรม คลอดบุตร สายตา รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. เป็นต้น สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี สำหรับแผน 60 ล้าน และอายุ 6 ถึง 70 ปี สำหรับแผน 120 ล้าน (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

นอกจากนั้น สำหรับลูกค้า ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และแผนบียอนด์แพลทินัม ยังได้รับสิทธิประโยชน์และบริการเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลชั้นนำในเครือบีดีเอ็มเอส ที่จะช่วยดูแลลูกค้าคนพิเศษแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเข้ารับการรักษา เช่น การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ การทำนัดหมายล่วงหน้า และระหว่างการพักรักษาตัว เช่น พื้นที่จอดรถ ห้องรับรองพิเศษ บริการ fast track อัพเกรดห้องพัก บริการรถรับ หรือ ส่ง ระหว่างบ้านและโรงพยาบาล รวมทั้งบริการติดตามอาการหลังออกจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่รพ.กำหนด

“ผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพทั้ง 4 แผนนี้ ถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเติมเต็มกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของ อลิอันซ์ อยุธยา ทำให้ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพที่ครบตั้งแต่วงเงินผลประโยชน์ 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ถึง 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ สามารถ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้าทุกความต้องการด้านความคุ้มครองสุขภาพได้อย่างแท้จริง และด้วยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรา เชื่อว่าจะเป็นอีกกลุ่มแบบประกันที่ประสบความสำเร็จ ผลักดันให้อลิอันซ์ อยุธยา สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน” พัชรา กล่าว