ชวนประกวดภาพวาด “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพฯ” วาระ 152 ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

624

ร่วมน้อมรำลึก 152 ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ กับกิจกรรมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร หนึ่งในกิจกรรมงานน้อมรำลึกระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 ณ ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ (สถานีโทรทัศน์ BMC TV) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯพระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ผู้ประสานงานฝ่ายจัดงาน 152 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เล่าถึงที่มาของการจัดงานว่า กิจกรรมนี้จัดติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งครบ 149 ปีชาตกาล โดยเมื่อยูเนสโกได้ยกย่องหลวงปู่มั่นในฐานะบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี 2563-2564 จึงเกิดความคิดในการสานต่อ โดยได้ปรึกษากับรองปลัดสำนักนายกฯ เพื่อให้วันที่ 20 มกราคมของทุกปี เป็นวันหลวงปู่มั่น ในมุมมองด้านสมาธิและสันติภาพ เพื่อเผยแผ่วัตรของท่านให้รำลึกสืบเนื่องตลอดไปทุกปี ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

สำหรับกิจกรรมวันน้อมรำลึก 152 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 แบ่งเป็นงานด้านศาสนพิธี ชีวประวัติหลวงปู่มั่น และกิจกรรมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพในมุมมองของฉัน” สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นกุศโลบายที่อยากให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปเกิดคำถามว่า หลวงปู่มั่นเป็นใคร และเมื่อเข้าไปค้นหาข้อมูลก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนำมาใช้จินตนาการถึงหลวงปู่มั่นได้

“เราเริ่มดำเนินการไปทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่มั่นที่มีต่อพุทธศาสนา คำสอนของท่าน ประวัติของท่านก็จะไม่ถูกลืมเลือน อาจารย์เชื่อว่า ชาวไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนยังคงเลื่อมใสในจริยวัตรขององค์หลวงปู่มั่น ซึ่งหลังจากงานครั้งนี้ อย่างน้อยเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็จะได้รู้จักหลวงปู่มั่นมากขึ้น เมื่อเขาโตขึ้น ก็จะมีจิตใจฝักใฝ่ทางพุทธศาสนาต่อไป”การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” สำหรับเด็ก เยาวชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานภาพวาดขนาด A3 ไปได้ที่ ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ (สถานีโทรทัศน์ BMC TV) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 และจะประกาศผลในวันที่ 20 มกราคม 2565

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี 2563-2564 ในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล (วันที่ 20 มกราคม 2563) ถือเป็นพระสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก