กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

254

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนขวา) และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คนซ้าย) เป็นตัวแทนรับรางวัล “Thailand Best Employers 2021” สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 โดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวในอุตสาหกรรมประกันชีวิต ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ติดต่อกันสองปีซ้อน

โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย เพื่อค้นหาองค์กรในดวงใจที่ได้เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นและพนักงานอยากเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุดทั่วโลก โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ที่ครอบคลุมทั้งเอเชียแปซิฟิก ยุโรป ละตินอเมริกา และอเมริกาเหนือ โดยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการอิสระจากหลากหลายวงการ และจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมตัดสิน เพื่อเป็นการเชิดชูองค์กรที่มีศักยภาพอันเป็นเลิศในด้านการบริหารบุคลากร และการทำงานที่ยอดเยี่ยม พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง จนก้าวสู่การเป็นองค์กรดีเด่นที่พนักงานอยากเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

รางวัล “Thailand Best Employers 2021” ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่สามารถยืนหยัด และพิสูจน์ว่า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นองค์กรชั้นนำ ที่มุ่งเน้นในการสร้างผลงานอันเป็นเลิศในด้านบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน มีผู้นำที่มีศักยภาพ รับฟังเสียงของพนักงาน มุ่งเน้นการพัฒนาและการเรียนรู้ ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดำเนินกิจการอย่างโดดเด่นในด้านในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน จนเป็นที่ยอมรับในด้านการบริหารบุคลากรที่มีความเป็นเลิศอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป