ไทยพาณิชย์ลุยเทศกาลลดหย่อนภาษี ส่งประกัน “มาย เซฟวิ่ง 10/4” ซื้อง่ายผ่านแอป SCB EASY

411

ไทยพาณิชย์ ส่งประกัน มาย เซฟวิ่ง 10/4 รับฤดูกาลลดหย่อนภาษี ชูจุดเด่น ออมสั้น 4 ปี รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซื้อง่ายผ่านแอป SCB EASY มั่นใจตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนยุคดิจิทัล

ณาตยา สุขุม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นช่วงเวลาของการลดหย่อนภาษี ซึ่งประกันชีวิตเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีรายได้และต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้เตรียมผลิตภัณฑ์ประกันที่จะช่วยตอบโจทย์การลดหย่อนภาษี และมีเงินคืนทุกปี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเก็บเงินของประชาชนในประเทศ อีกทั้งมีความคุ้มครองชีวิต สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวด้วย ประกัน มาย เซฟวิ่ง 10/4 มีจุดเด่น คือ จ่ายเบี้ยประกันสั้นเพียง 4 ปี รับความคุ้มครองนาน 10 ปี ผู้ถือกรมธรรม์รับเงินคืนระหว่างสัญญาปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1-9 และเมื่อครบกำหนดสัญญาในปีที่ 10 ผู้ถือกรมธรรม์รับเงินครบกำหนดสัญญา 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยเบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 20 ปี – 60 ปี

“การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนอกจากคำนึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ความคุ้มค่าจากการได้เงินคืนจากกรมธรรม์พร้อมความคุ้มครองชีวิตเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเช่นกัน เราจึงมั่นใจว่า แบบประกัน มาย เซฟวิ่ง 10/4 จะได้รับความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือน ที่กำลังวางแผนการลดหย่อนภาษี และมองหาการเก็บเงินระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการเก็บเงินในรูปแบบเงินฝาก และที่สำคัญผู้ที่สนใจในแบบประกัน มาย เซฟวิ่ง 10/4 สามารถซื้อด้วยตัวเองผ่านแอป SCB EASY ได้ตลอด 24 ชม.”

พิเศษสุด สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระเงินค่าเบี้ยประกัน มาย เซฟวิ่ง 10/4 ผ่านแอป SCB EASY ตั้งแต่  1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับบัตรกำนัลแทนเงินสด Central มูลค่า 1,500 บาทต่อท่าน*

หมายเหตุ

  • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
  • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • เงื่อนไข ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด 
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง 
  • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th 
  • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY หรือเงื่อนไขการรับบัตรกำนัลแทนเงินสด กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

*เงื่อนไขและวิธีการรับ Central Gift Voucher (บัตรกำนัลแทนเงินสด Central)

  • ธนาคารจะจัดส่ง Central Gift Voucher มูลค่า 1,500 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับ Central Gift Voucher ท่านละ 1 รางวัล เท่านั้น) ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ตาม “ที่อยู่” ซึ่งใช้ในการสมัครขอเอาประกัน ภายใน 60 วัน หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
  • เงื่อนไขการใช้บัตร Central Gift Voucher (บัตรกำนัลแทนเงินสด Central) เป็นไปตามที่บริษัทฯ ผู้ออกบัตรกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกําหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดําเนินการ เว้นแต่จะมีความจําเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้