สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ เปิดตัวชุดหนังสือ “๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้”

227

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับ มูลนิธิสุนทราภรณ์  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดตัวชุดหนังสือ “๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้” โดยมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ (ที่4จากขวา) เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรขอบคุณองค์กรผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือทรงคุณค่าแห่งปี พร้อมแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ พร้อมด้วย กนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ดร.เสนีย์ แดงวัง ประธานกรรมการ บริษัท ลีโอโกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ปรียาภรณ์ วีระคงสุวรรณ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (ที่ 3 จากขวา) มณเฑียร ตันตกิตติ์ ประธานบริหารโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ (ขวา) และ อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ (คีตา พญาไท) ผู้เขียน (ซ้าย) ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ