‘ซัมซุง’ ส่งน้ำใจบรรเทาภัยน้ำท่วมร่วมบริจาคถุงยังชีพ 500 ถุง แก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดชัยภูมิ

206

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประสานงานกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดชัยภูมิผ่านโครงการ Samsung Love & Care’ ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง นมสำหรับเด็กๆ รวมถึงยารักษาโรค หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในอำเภอบ้านเขว้า อำเภอเทพสถิต และอำเภอหนองบัวระเหว เพื่อส่งต่อความห่วงใยจากซัมซุงที่ต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะการช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบากนี้

นอกจากนี้ ซัมซุงยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และปริมณฑล จำนวน 22 จังหวัด ผ่านแคมเปญ ‘ซัมซุงห่วงใย ช่วยภัยน้ำท่วม’ โดยส่งทีมช่างผู้ชำนาญการ เพื่อให้บริการซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงทุกชนิดที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ รวมถึงบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าแรงในการตรวจซ่อม ค่าทำความสะอาด รวมถึงค่าบริการนอกพื้นที่ พร้อมรับส่วนลดค่าเปลี่ยนอะไหล่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีที่อุปกรณ์ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่โครงการ Samsung Love & Care ริเริ่มโดย บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงในการ ‘มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน’ (Together for Tomorrow! Enabling People) ซึ่งซัมซุงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้จะค่อยๆ ฟื้นตัว และกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขอีกครั้ง