เมืองไทยประกันภัย มอบเงินทุนสนับสนุนโรงเรียนวัดหนองกบ จ.ราชบุรี

174

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางยุพา ล่ำซำ และ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่ โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) จังหวัดราชบุรี จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วย นายวาสิต ล่ำซำ, ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล และ นายวิทูรณ์ ชมชายผล คณะผู้บริหาร และพนักงานเมืองไทยประกันภัย ร่วมมอบเงิน โดยมี นางสาวจิตตานันทน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ และ นายภูชิต หงษ์รักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานทอดกฐินสามัคคี กลุ่มเมืองไทย ประจำปี 2564 ณ วัดหนองกบ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันก่อน