มูลนิธิ EDF รับเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจน 1 ล้านบาท จากคนอร์-เบรมเซอร์ฯ

247

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย สรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย จารุวัฒน์ บุษมาลี (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ รับมอบเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) จากผู้แทนคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกสปัณฐ์รุ้ง สินศรีเทพ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาบุคคลและธุรการ  และ พิมพ์ปรียา นรกานต์กร (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยาบุคคลและธุรการ  บริษัทคนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน 160 คน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา รวมถึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยในปี พ.ศ.2531-2563 มูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสในสถาบันการศึกษา 5,649 แห่ง จากทั่วประเทศไปแล้ว 390,473 คน มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก่อตั้งในฮ่องกงเมื่อปี พ.ศ.2562โดยเป็นส่วนหนึ่งของคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ทั่วโลกที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 เพื่อให้ความช่วยเหลือช่วงที่เกิดสึนามิในเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ โดยคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ สนับสนุนโครงการด้านการศึกษา  น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย และการบรรเทาฉุกเฉินเร่งด่วนที่ดำเนินการโดยองค์กรพันธมิตร ส่วนคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก รับผิดชอบโครงการในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ที่มีบริษัทคนอร์-เบรมเซอร์ตั้งอยู่ โดยดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตรเอ็นจีโอในประเทศอินเดีย จีน ออสเตรเลีย และประเทศไทย

หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนหรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (เวลา 09.00-17.00 น.) อีเมล public@edfthai.org เว็บไซต์ www.edfthai.org  สำหรับการบริจาคออนไลน์ และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthaiการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย