ซิกน่าประกันภัย คว้ารางวัล องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

164

ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนซิกน่า ประเทศไทย รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2564” หรือ “2021 AMCHAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXCELLENCE RECOGNITION AWARD” จากหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand : AMCHAM)  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการมุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้ก้าวหน้าและต่อเนื่อง

ซิกน่า ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทพลังใจและพลังกายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้ตัวเลขของผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ในฐานะผู้นำทางด้านประกันสุขภาพระดับโลก เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและได้ร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด (ด้วยงบประมาณ 1,000,000 บาท ในโครงการ “คืน 30 ล้านชั่วโมง”  เพื่อช่วยยกระดับการจัดการคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ซิกน่ายังมีการออกแคมเปญต่างๆ เพื่อมอบความอุ่นใจและลดความลังเลใจในการเข้ารับการฉีดวัคซีน อาทิ การมอบความคุ้มครองประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากให้ความสำคัญด้านปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว เรายังคงเดินหน้าตอกย้ำจุดยืนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมภายใต้ชื่อ “Healthier Kids for Our Future” อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้และเด็กด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โครงการนี้เกิดขึ้นจากความหวังอันแรงกล้าของเครือข่ายซิกน่าทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จด้านการพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อช่วยลดระดับปัญหาของเด็ก ไปจนถึงระดับครอบครัวและสังคม

รางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2564” หรือ “2021 AMCHAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXCELLENCE RECOGNITION AWARD” ที่เราได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นผลผลลิตและความภาคภูมิใจจากความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ซิกน่า ประเทศไทย ได้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ในการเสริมสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนากิจกรรมเพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กรในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นรวมทั้งการแสดงถึงจุดยืนและความเอาใส่ใจต่อการมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่คนในสังคมตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของเครือข่ายซิกน่าทั่วโลก