GPSC มอบหมวกควบคุมแรงดันบวก-ลบ ให้สถาบันบำราศนราดูร

183

สมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.ส่งมอบ หมวกควบคุมแรงดันบวกและลบ  (nSPHERE Pressurized Helmet)  จำนวน 50 ชุด ให้กับ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พันธมิตรด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมของ GPSC ได้พัฒนานวัตกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ด้วยระบบการกรองประสิทธิภาพสูงร่วมกับการควบคุมความดันภายในหมวกให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมี นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดู เป็นผู้รับมอบ ที่สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี