ไทยประกันชีวิตมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

185

วานิช ไชยวรรณ ประธานกิตติคุณ พร้อมด้วย ไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ วิญญู  ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน  20,000,000 บาท แก่ วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทรเนื่องในโอกาสครบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่