โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จับมือ คณะวิศวะฯ ม.เกษตร ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

182

นายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงพัฒนาทักษะของบุคลากรในโรงงาน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ตลอดจนให้นิสิตเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงภายในโรงงาน โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล (ที่ 5 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง (ที่ 6 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, นายชนินทร พรนภดล (ซ้ายสุด) ผอ.ฝ่ายวิศวกรรม 2 และนายวิรกิตติ์ มิ่งโมฬี (ที่ 2 จากซ้าย) ผอ.อาวุโสฝ่ายพัฒนานวัตกรรม บ.โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ร่วมงานด้วย ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เมื่อเร็วๆ นี้